Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie Laureata II edycji Nagrody im. Franka Wilczka

Zgodnie z decyzją Komitetu Nagrody im. Franka Wilczka, Laureatem II edycji konkursu został dr Michał Parniak. Wyróżniono go za osiągnięcie zatytułowane:

„Opracowywanie nowych platform eksperymentalnych dla badań i technologii kwantowych oraz ich wykorzystanie do demonstracji najnowszych zjawisk i protokołów kwantowych”

Dr Michał Parniak (fot. Tomasz Kowalczyk)Fot. Tomasz Kowalczyk


Dr Michal Parniak jest absolwentem fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, na którym uzyskał również stopień doktora. Po obronie pracy doktorskiej wyjechał na staż naukowy do Instytutu Nielsa Bohra na Uniwersytecie Kopenhaskim. Następnie powrócił na macierzystą uczelnię, gdzie do dziś pracuje w Centrum Nowych Technologii UW, będącym siedzibą Międzynarodowej Agendy Badawczej – Centrum Optycznych Technologii Kwantowych. Dr Parniak jest kierownikiem laboratorium Quantum Optical Devices.

Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie informatykę kwantową oraz prace nad innowacyjnymi technologiami komunikacji optycznej. Jednym z pierwszych ważnych projektów dr. Parniaka było urządzenie zdolne do zapamiętywania światła i przechowywania go w postaci pamięci kwantowej – z zachowaniem dokładności do pojedynczych fotonów. Pamięć ta jest oparta na chłodzonych laserowo atomach, których chmura zawieszona w próżni może z jednej strony generować pojedyncze fotony, a z drugiej przechowywać światło dostarczone do niej z zewnątrz. Naukowiec zaproponował dodatkowo wykorzystanie swojego urządzenia do przesyłania kwantowych stanów splątanych na duże odległości, po czym wraz z zespołem podjął to niezwykłe wyzwanie, opracowując nowe funkcjonalności urządzenia i w praktyce konstruując na jego bazie procesor kwantowy.

Dr Parniak jest autorem i współautorem blisko 40 wielokrotnie cytowanych publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, w tym „Nature Communications” i „Nature Physics” – prestiżowych czasopismach wydawanych przez Springer Nature. Za swoje dokonania naukowe był już wcześniej kilkukrotnie nagradzany, między innymi stypendium z wyróżnieniem w programie START 2019 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Srebrną Nagrodą Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK) za najlepszą pracę doktorską pt. „Multimode Quantum Optics with Spin Waves and Photons”, obronioną w 2019 roku.

Nagrodzone osiągnięcie

Wyniki badań dr. Michała Parniaka są niezwykle istotne – nie tylko z punktu widzenia fizyki w rozumieniu nauki podstawowej, ale także dla dalszego rozwoju współczesnych technologii, które mogą mieć fundamentalne znaczenie dla informatyki kwantowej i telekomunikacji przyszłości. W ramach jego doktoratu powstała pierwsza w Polsce wielomodowa pamięć kwantowa, która już sama w sobie stanowi duże wyzwanie dla fizyków. Dzięki dalszym pracom zespołu kierowanego przez dr. Parniaka szybko stała się ona również procesorem kwantowym. To kolejny ważny krok w kierunku stworzenia technologii umożliwiających w najwyższym stopniu bezpieczną, niepodatną na podsłuchiwanie i podglądanie przesyłanych danych, szybką komunikację. Prace te mają wymiar praktyczny i społeczny. Potencjalne zastosowania tych nowych technologii są szerokie, obejmują między innymi banki i inne instytucje publiczne. To także przykład docenianych badań naukowych, których wyniki mogą zostać już niebawem powszechnie wdrożone w naszym życiu codziennym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Technologie kwantowe to kolejny etap rewolucji cyfrowej"

więcej o

Uroczystość wręczenia nagrody im. Franka Wilczka - Collegium MaiusW poniedziałek 21 listopada 2022 r. w Collegium Maius odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Franka Wilczka Panu dr. Michałowi Parniakowi z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

więcej o