Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia Nagrody im. Franka Wilczka

W lutym 2019 roku Senat UJ przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Franka Wilczka. Nagroda w wysokości 12 tys. dolarów amerykańskich fundowana jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Fundację Kościuszkowską. Przyznawana będzie co dwa lata młodym polskim naukowcom, którzy dokonali znaczącego odkrycia w fizyce, astronomii lub w dziedzinach im zbliżonych. Opiekunami Nagrody są prof. Frank Wilczek oraz Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

13 września na Uniwersytecie Jagiellońskim gościł laureat Nagrody Nobla prof. Frank Wilczek. W trakcie spotkania z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem noblista podpisał zgodę na nadanie swojego imienia i nazwiska nagrodzie dla młodych fizyków

W spotkaniu w gabinecie rektora uczestniczyli także prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ prof. Ewa Gudowska-Nowak, prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej Marek Skulimowski, członek Rady Uczelni UJ dr Zbigniew Inglot oraz dyrektor generalny MNiSW dr Anna Budzanowska.  

Opiekunami Nagrody są prof. Frank Wilczek oraz dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Frank Wilczek jest wybitnym amerykańskim fizykiem polskiego pochodzenia, profesorem fizyki w Massachusetts Institute of Technology. W 2004 roku wraz z Hugh Davidem Politzerem i Davidem Grossem otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki za opracowanie asymptomatycznej swobody w teorii silnych oddziaływań między cząstkami elementarnymi. W 2012 roku uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach Profesora Franka Wilczka oraz Fundacji Kościuszkowskiej.
Zobacz galerię zdjęć