Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie Laureata I edycji Nagrody im. Franka Wilczka

Zgodnie z decyzją Komitetu Nagrody im. Franka Wilczka, Laureatem I edycji konkursu został dr Przemysław Mróz za osiągnięcie zatytułowane 

„Nowa kategoria planet pozasłonecznych – planety swobodne”.

Dr Przemysław Mróz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora uzyskał w Obserwatorium Astronomicznym UW. Jego badania dotyczą głównie zastosowań zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego w astrofizyce, zajmuje się również badaniem budowy i historii Drogi Mlecznej i sąsiednich galaktyk, gwiazd zmiennych i wybuchowych. Dr Mróz jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym kilku w najbardziej prestiżowych “Nature” i “Science”). W trakcie swojej kariery naukowej był już kilkukrotnie wyróżniany prestiżowymi nagrodami, m.in. IAU PhD Prize przyznawaną przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, Nagrodą Młodych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i stypendium z wyróżnieniem programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie przebywa na stażu podoktorskim w California Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych.

Nagrodzone osiągnięcie

Do tej pory odkryto tysiące planet pozasłonecznych. Większość z nich nie przypomina planet w naszym Układzie Słonecznym, jednak wszystkie posiadają jedną wspólną cechę – krążą wokół gwiazdy. Astronomowie od dawna przewidywali istnienie tzw. planet swobodnych, wyrzuconych z macierzystych układów planetarnych i niezwiązanych grawitacyjnie z żadną gwiazdą. Planety swobodne, z wyjątkiem bardzo młodych obiektów, nie emitują światła i nie można ich obserwować bezpośrednio. Dr Mróz wykorzystał zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego zaobserwowane przez przegląd nieba OGLE do zmierzenia częstości występowania i zbadania własności planet swobodnych krążących w Drodze Mlecznej. Pokazał m.in., że planety swobodne o masach zbliżonych do Jowisza występują znacznie rzadziej niż wcześniej szacowano. Po raz pierwszy odkrył kilka zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego wywołanych prawdopodobnie przez planety swobodne o masach zbliżonych do masy Ziemi, których istnienie było przewidywane przez teorie formowania się układów planetarnych. Wyniki badań dr. Mroza, opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, odbiły się szerokim echem wśród społeczności astronomicznej i były do tej pory cytowane już ponad 2300 razy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozmowa z Laureatem I edycji Nagrody im. Franka Wilczka

"Należy stawiać sobie ambitne pytania i cele,
a nie szukać odpowiedzi na rozwiązane dawno problemy".

więcej o

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Franka Wilczka

16 października 2020 r. dr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego odebrał z rąk Rektora UJ prof. Jacka Popiela certyfikat I edycji Nagrody im. Franka Wilczka, przyznawanej młodym polskim naukowcom za znaczące odkrycia w fizyce, astronomii lub pokrewnych dziedzinach. 

więcej o